Home O Milošu

O Milošu

by admin

Miloš Stanković

prof. dr Miloš Stanković

 

– Vanredni profesor i naučni saradnik (Srbija, EU, Ruska Federacija)

– Rukovodilac Inovacionog centra u Kragujevcu

 

– Počasni doktor nauka na državnom Univerzitetu u Ruskoj Federaciji

– Počasni doktor “tehničkih nauka” na Evropskom Univerzitetu u Nemačkoj

– Počasni doktor “ekoloških nauka” na međunarodnom Univerzitetu u New York-u.

 

Bavi se naučno istraživačkim radom – inovacijama, aktivno već 20 godina, najviše na projektima iz oblasti zaštita životne sredine – ekologije i energetike. Upisan je u registar inovacione delatnosti u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Njegovi pronalasci su nagrađeni na brojnim domaćim i međunarodnim sajmovima (preko 100 međunarodnih priznanja).

 

Neki od projekata na kojima radi: uređaj za uništavanje korova – ambrozije, sistem za dobijanje ekonomičnijeg goriva iz naftnih derivata, eko-auspuh za otklanjanje aerozagađenja kod motornih vozila, partikularni elektrostatički filter za motorna vozila, elektrostatički filter za otklanjanje aerozagađenja u industriji, prečišćavanje tečnosti pomoću pritiska,  turbine bez mehaničkih pokretnih delova, sistem za brzo punjenje baterija i akumulatora, indukciono grejanje, pumpe sa jonizacionim strujama za separaciju metala i dr.

 

 

Neka od priznanja:

 

– Svetosavska nagrada za postignute rezultate u naučno – istraživačkom radu

– Nagrada Grada Beograda za pronalazaštvo

– Nosilac Ordena Aleksandar Nevski, Ruska akademija nauka, Ruska Federacija

– WIPO zlatna medalja za najbolji patent, Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (Ženeva, Švajcarska)

– Međukulturni ambasador UNESCO, na Univerzitetu Sorbona, UNESCO klub

– Dobitnik „Akademske nagrade za životno delo za izvanredna međunarodna dostignuća” u Republici Kini  (nagradu mu je uručio potpredsednik Kine)

– Dobitnik pretižnog međunarodnog priznanja „Energy Globe Award” (među 177 zemalja sveta)

– Redovni član Evropske Akademije prirodnih nauka

– Redovni član New York Akademije nauka

– Redovan član Međunarodne Akademije za istorijske i socijalne nauke

– Inostrani član Ruske Akademije prirodnih nauka

– Dopisni član Petrovske Akademije nauka i umetnosti (Sankt Peterburg, Carska Akademija)

– Počasni član Ukrajinske Akademije nauka

– Prestižna međunarodna nagrada “Najbolji uticaj na drustvo”, Nagrada Startup Centralne Evrope

– Dobitnik prestižne međunarodne nagrade “Teslina bela golubica” (godinu pre, to priznanje je dobio Nobelovac profesor Robert F. Curl sa Rice Univerziteta u USA)

– Zaslužni naučni radnik Evrope 2016, Evropska Akademija nauka

– Počasni umetnik Evrope 2019, Evropska Akademija nauka

– Počasni pronalazač Evrope 2014, Evropska Akademija nauka

– Nosilac „Evropskog Ordena časti“ u Nemačkoj

– Nosilac Ordena „Časti, hrabrosti i odvažnosti”, armije Ruske Federacije

– Nosilac Medalje „Časti”, veterana Ruske Federacije

– Nosilac Ordena “Sv. Amfilohija”, Ruske pravoslavne crkve, Eparhija Krasnojarskaja (medalju mu je uručio Mitropolit Panteleimon)

– Nosilac Ordena Viteza “Svete Ane”, Ruskog aristokratskog društva nove elite

– Nosilac Ordena Sv. Sergeja Radonežskoma, Sankt Peterburg, pravoslavna crkva

– Nosilac Ordena i titule „Vitez nauke i umetnosti”, od Ruske Međunarodne Akademije nauka

– Dobitnik „Zlatni orden za kreativnost”, od Međunarodnog inovacionog centra

– Ličnost životnog stila u Republici Srbiji 2012. (2011. ovu nagradu je dobio Novak Đoković)

– Nagrada za svetskog genija u Tokiju

– Zaslužni građanin Zemuna 2006

– Zlatna medalja „Arhimed“ u Moskvi, 2008, 2010

– Zlatna medalja u Republici Kini, 2012, 2013, 2014

– Zlatna medalja “Nikola Tesla” u Beogradu, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007

– Pronalazač godine 2002 u Jugoslaviji

– Dobitnik prvog pasoša od Vlade Republike Srbije

 

Držao je predavanja i prezentacije svojih projekata na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima, sajmovima, Univerzitetima i Institutima, npr.: na/u EDHEC Business School (Francuska – Nica), John Cabot University (Italija – Rim), Monte Karlu (skup Business Angels), Tokiju (Svestski kongres genija), Moskvi (Međunarodni inovacioni centar, Ruska Duma, Adigejski Državni Univerzitet), Hanoveru (Međunarodna konferencija), Hong Kongu (Međunarodni sajam inovacija) Taipei-u – Republika Kina (Međunarodna konferencija inovacija i izuma), Banja Luci (Privredna komora Republike Srpske, Medjunarodni naučno inovacioni skup), Beogradu (Privredna komora Srbije i Beograda, brojni sajmovi i manifestacije, međunarodni naučno inovacioni skupovi), Novom Sadu (brojni sajmovi i manifestacije, međunarodni naučno inovacioni skupovi), Cirihu, Bazelu, Kelnu, Geteborgu (Institut Chalmers Innovation – jedan od najpoznatijih svetskih Instituta za inovacije iz oblasti ekologije i energetike), Trollhattan-u (Innovatum tehnikpark, Švedska), Smogenu (Švedska), Los Anđelesu (skup investitora), Stokholmu (Univerziteti i Instituti), Washingtonu, New Yorku, San Jose (Silikonska dolina) i drugim.

 

 

Tokom predhodnih godina dobio je brojna pozitivna ekspertska mišljenja, analize i proračune vezano za svoje istraživanje od strane stranih i domaćih naučnika, profesora, akademika, inženjera, istraživača itd. Sve više se potvrđuje da se na bazi njegovih pronalazaka može proizvoditi veliki broj praktičnih uređaja i time stvoriti niz novih izvoznih proizvoda koji itekako mogu popraviti celokupnu privrednu situaciju i time poboljšati opšte društveno stanje.