Home Projekti Sistem za proizvodnju novog „eko goriva“

Sistem za proizvodnju novog „eko goriva“

by admin

Inovacioni sistem za proizvodnju novog „eko goriva“ vrši specifično mešanje već postojećeg goriva (evro dizela, mazuta) i prirodnog likvida, bez dodatnih aditiva.

Kroz mešač, u grubim mlazevima, u struju naftne faze ubrizgava se prirodni likvid. U ovom procesu meša se 20% prirodnog likvida i 80% nafte. Prvom pumpom dostiže se adekvatan pritisak potreban za režim rada sistema. Promenom frekvencije sistema pomoću frekventnih regulatora, menja se polarizacija i dolazi do promene molekularne strukture nafte.

Laboratorija u kom se nalazi sistem za pravljenje novog „eko goriva“, nalaze se i četiri karnistera. Karnister Tank-4 služi za halađenje prototipa, u karnisteru Tank-3 se nalazi prirodni likvid, a u karnisteru Tank-2 se nalazi nafta – evro dizel. Specifično se dozira nafta (evro dizel) i prirodni likvid u prototip, a nakon toga novo gorivo odlazi u karnister Tank-1. Iz poslednjeg karnistera gorivo se dalje distribuira.

 

Jedinstvenost ove opreme je u pronalasku efikasnog načina primene tehnološke inovacije, što obezbeđuje najkvalitetniju raspodelu molekula prirodnog likvida u gorivu i daje maksimalan efekat pri njegovom sagorevanju.

Ceo postupak dobijanja novog „eko goriva“ se odvija kontinualno u protočnom – zatvorenom cevnom sistemu.

Na izlazu iz instalacije dobija se proizvod, novo „eko gorivo“, vremenski stabilno do temperatura ispod temperature ključanja. Mogućnost skladištenja nije ograničena niskim temperaturama koje ne mogu da utiču na kvalitet novog goriva i njegovu stabilnost.

Sistem se može postaviti u rafineriji, na benzijskoj pumpi ili na nekom drugom mestu. Proces je hermetički zatvoren bez mogućnosti zagađenja u vidu gasovitih, tečnih ili čvrstih komponenti.

Laboratorijske analize:

Laboratorijska analiza novog „eko goriva“ je rađena u ovlašćenoj laboratoriji Jugoinspekt u Beogradu i zemljama EU. Prema izveštaju za konstituisanje kvaliteta, svi parametri novog goriva zadovoljavaju granične vrednosti .

Novo „eko gorivo“ je ekološko u poređenju sa postojećim gorivom, ne dolazi do separacije nafte i prirodnog likvida, novo gorivo je stabilno. Bolje je sagorevanje kod motornih vozila, a samim tim i manja koncentracija štetnih izduvnih gasova: smanjenje CO2 i NOx oko 50%, smanjenje čađi oko 80%, smanjenje SO2 oko 30%. Zbog boljeg sagorevanja u vozilu možemo imati smanjenu potrošnju goriva do 20%, a na globalnom nivou možemo ušedeti naftu od 30% – 40%, to jest produžiti životni vek nafte. Korišćenjem ovakvog sistema za preradu novog „eko goriva“  proizvođač zarađuje do 20% više profita, koristi se postojeća infrastruktura i postojeća vozila.

Široka primena u naftnoj industriji.

POVEZANI ČLANCI